Alcohol & Zwangerschap

Hoeveel alcohol wordt er gebruikt?

Informatie over de prevalentie van alcoholgebruik rondom de zwangerschap

Recente cijfers lijken erop te wijzen dat het alcoholgebruik onder zwangere vrouwen is gedaald. Volgens het meest recente onderzoek van TNO is het percentage vrouwen dat tijdens de zwangerschap drinkt in 2015 8,9%. Een aanzienlijk daling ten opzichte van 2005, toen de Gezondheidsraad nog schatte dat het percentage 35 tot 50 was.
Maar een percentage van 8,9% drinkende zwangeren betekent wel dat er jaarlijks ten minste 15.000 kinderen in Nederland geboren worden die al voor de geboorte in meer of mindere mate blootgesteld zijn aan de (schadelijke) effecten van alcohol.

Verder blijkt een kwart van de vrouwen (24,6%) alcohol te drinken in de periode van borstvoeding. De risico’s die dit met zich brengt hangen onder meer af van de tijdsduur tussen alcoholconsumptie en het geven van de borstvoeding.

Bij het lezen van deze cijfers moet bedacht worden dat het niet altijd gemakkelijk is om het alcoholgebruik van zwangere en lacterende vrouwen en vrouwen met een kinderwens te achterhalen. Uit onderzoek is gebleken dat de manier waarop dit aan de vrouw gevraagd wordt essentieel is (van der Wulp, 2010). Als gevraagd wordt of men drinkt, dan wordt meestal met "nee" geantwoord. Wordt echter gevraagd of er "echt niet, ook niet af en toe (een glaasje/slokje)" wordt gedronken, wordt dit meestal wel toegegeven.

Alcoholgerelateerde schade

Het is onbekend hoeveel mensen in Nederland schade hebben opgelopen door het alcoholgebruik van hun moeder tijdens de zwangerschap. Één van de redenen hiervoor is het feit dat FASD en FAS niet altijd als zodanig herkend worden. De aandoening wordt onjuist en bijvoorbeeld als autisme, PDD/NOS of ADHD gediagnosticeerd.
Uit schattingen op basis van buitenlands onderzoek kan aangenomen worden dat volledige FAS bij 1 tot 3 per duizend geboren kinderen voorkomt en FASD bij 9 per duizend.

-------------------------------------------------------------------

Informatie over invloed van alcohol op preconceptie, zwangerschap en borstvoeding
Informatie over hoeveel alcohol schadelijk is
Informatie over de gevolgen van alcoholgebruik
Informatie over de voordelen van geen alcohol gebruiken rondom de zwangerschap
Informatie over stoppen met drinken
Voorbeelden van lastige situaties van uw cliënten en hoe u hierop kunt reageren