Alcohol & Zwangerschap

Hoeveel alcohol wordt er gebruikt?

Informatie over de prevalentie van alcoholgebruik rondom de zwangerschap

In de vier weken voor de constatering van de zwangerschap heeft 43% van de Nederlandse moeders alcohol gedronken. Gemiddeld dronken de moeders áls ze in de vier weken voor de constatering van de zwangerschap dronken, minder dan twee glazen per keer. 4,6% van de moeders heeft ook nog alcohol gedronken toen zij wisten dat ze zwanger waren, in de meeste gevallen ging het daarbij om een paar slokjes (87%). Dat blijkt uit de monitor Zwangerschap en Middelengebruik van het Trimbos-instituut. De onderzoeksgroep bestond uit 1.858 moeders die een bezoek brachten aan een consultatiebureau. In totaal zijn op 46 consultatiebureaus, verspreid over 35 gemeenten, vragenlijsten afgenomen.

Uit ander onderzoek blijkt een kwart van de vrouwen (24,6%) alcohol te drinken in de periode van borstvoeding. De risico’s die dit met zich brengt hangen onder meer af van de tijdsduur tussen alcoholconsumptie en het geven van de borstvoeding.

Bij het lezen van deze cijfers moet bedacht worden dat het niet altijd gemakkelijk is om het alcoholgebruik van zwangere en lacterende vrouwen en vrouwen met een kinderwens te achterhalen. Uit onderzoek is gebleken dat de manier waarop dit aan de vrouw gevraagd wordt essentieel is (van der Wulp, 2010). Als gevraagd wordt of men drinkt, dan wordt meestal met "nee" geantwoord. Wordt echter gevraagd of er "echt niet, ook niet af en toe (een glaasje/slokje)" wordt gedronken, wordt dit meestal wel toegegeven.

Alcoholgerelateerde schade

Het is onbekend hoeveel mensen in Nederland schade hebben opgelopen door het alcoholgebruik van hun moeder tijdens de zwangerschap. Één van de redenen hiervoor is het feit dat FASD en FAS niet altijd als zodanig herkend worden. De aandoening wordt onjuist en bijvoorbeeld als autisme, PDD/NOS of ADHD gediagnosticeerd.
Uit schattingen op basis van buitenlands onderzoek kan aangenomen worden dat volledige FAS bij 1 tot 3 per duizend geboren kinderen voorkomt en FASD bij 9 per duizend.

-------------------------------------------------------------------

Informatie over invloed van alcohol op preconceptie, zwangerschap en borstvoeding
Informatie over hoeveel alcohol schadelijk is
Informatie over de gevolgen van alcoholgebruik
Informatie over de voordelen van geen alcohol gebruiken rondom de zwangerschap
Informatie over stoppen met drinken
Voorbeelden van lastige situaties van uw cliënten en hoe u hierop kunt reageren