Alcohol & Zwangerschap

Langetermijn effecten van foetale blootstelling aan alcohol

26 april 2019

Een internationale groep onderzoekers heeft een grote stap gezet in het vinden van de biologische veranderingen in de hersenen van mensen met FASD ( foetaal alcoholspectrumstoornis). Hun onderzoek verscheen deze maand in het tijdschrift Chaos.

Het onderzoek werd verricht onder 19 personen die in de baarmoeder aan alcohol waren blootgesteld en 21 personen uit een controlegroep. Zij werden onderzocht met behulp van magnetoencephalography (MEG). De meetresultaten werden vervolgens geanalyseerd met tools die ontwikkeld waren met behulp van de chaos-theorie.

De onderzoekers ontdekten dat bij tieners die in de baarmoeder aan alcohol waren blootgesteld, vaker verstoringen zijn in de interhemisferische verbinding (verbinding tussen linker- en rechterhersenhelft) en cognitieve gebreken, bijvoorbeeld gemeten door een IQ-test. De onderzoekers toonden ook aan dat de interhemisferische verstoring gecorreleerd is aan de cognitieve gebreken.

Bron: m.medicalxpress.com.