Alcohol & Zwangerschap

Heeft prenatale blootstelling aan alcohol effect op de stofwisseling?

7 mei 2019

Recent is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de minder bekende effecten van ernstige prenatale blootstelling aan alcohol. Gekeken werd onder meer naar veranderingen in de stofwisseling. De resultaten zijn gepubliceerd in Alcoholism; Clinical and Experimental Research.

Uit de 32 nader onderzochte studies viel op te maken dat prenatale blootstelling aan alcohol samenhangt met glucose-intolerantie en/of insulineresistentie, dyslipidemie en/of hypercholesterolemie. Verder zag men verhoogde adipositas (abnormale vetophopingen) bij degenen die prenataal aan alcohol waren blootgesteld.

Vanwege de schaarste aan klinische onderzoeken, raden de onderzoekers aan om verdere studies uit te voeren naar de stofwisseling van patiënten die prenataal aan alcohol zijn blootgesteld, vooral bij diabetespatiënten met de diagnose FASD (Foetaal Alcohol Spectrum Disorder).

Bron: wiley.com.