Alcohol & Zwangerschap

Gevolgen van alcoholgebruik

Het meest veilig is om helemaal geen alcohol te drinken tijdens uw zwangerschap. Het is natuurlijk mogelijk dat u wel alcohol heeft gedronken, bijvoorbeeld toen u nog niet wist dat u zwanger was. Als u alcohol heeft gedronken tijdens de zwangerschap kunnen er drie dingen gebeuren. Ten eerste is het mogelijk dat u een miskraam krijgt. Ten tweede kunt u na de geboorte merken dat uw kind beschadigd is. En ten derde kunt u na de geboorte merken dat uw kind gezond is.

Of uw kind beschadigd is, kan pas na de geboorte worden vastgesteld. Maakt u zich grote zorgen om de gezondheid van uw ongeboren kind, bespreek dit dan met uw verloskundige. Eventueel zal zij voorstellen om een extra groeiecho te doen. Maar, zij kan nooit met zekerheid zeggen of uw kind gezond is.

Als u zich ernstig zorgen maakt omdat u alcohol heeft gedronken tijdens de zwangerschap, bedenkt u dan dat van de drie mogelijke gevolgen (miskraam, beschadigd, gezond) de kans verreweg het grootst is dat uw kind toch gezond ter wereld komt. Deze kans wordt nog groter als u vanaf nu echt helemaal geen alcohol meer drinkt. De enige manier om echt helemaal zeker te zijn dat uw kind niet beschadigd raakt door uw alcoholgebruik is om helemaal geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap!

Alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan verschillende nadelige gevolgen hebben, zowel tijdens als na de zwangerschap. Deze gevolgen staan hieronder genoemd.

Gevolgen van alcohol tijdens de zwangerschap

• Miskraam of doodgeboorte
• Vroeggeboorte / verkorte zwangerschapsduur

-------------------------------------------------------------------

Hoe beïnvloedt alcohol de zwangerschap?
Hoeveel alcohol is schadelijk?
Voordelen van geen alcohol
Stoppen met drinken
Voorbeelden van lastige situaties