Alcohol & Zwangerschap

Hoe beïnvloedt alcohol de zwangerschap?

Als u alcohol drinkt, drinkt uw kind mee. Nadat u alcohol heeft gedronken, verdeelt alcohol zich over al uw lichaamsvocht. De concentratie alcohol in het bloed van het ongeboren kind wordt dan even hoog als dat van u. Dus, als u na een glas bier een alcoholpromillage heeft van 0,3‰, dan heeft uw baby dat ook. Alcohol kan gedurende de hele zwangerschap het ongeboren kind bereiken, dus ook wanneer de placenta nog niet is ontwikkeld of als u nog niet weet dat u zwanger bent.

Alcohol is schadelijk voor uw ongeboren kind, omdat alcohol invloed heeft op de ontwikkeling van cellen. Tijdens de zwangerschap ontwikkelen zich de organen van het ongeboren kindje. Alcohol heeft hierop een negatieve invloed. Ook de hersenen maken een belangrijke ontwikkeling door tijdens de zwangerschap. Alcohol kan ervoor zorgen dat de hersenen beschadigd raken. Hierdoor kan het kind gehandicapt raken.

Welke schade er kan komen, hangt af van wanneer in de zwangerschap u alcohol drinkt. In de hele zwangerschap kan alcoholgebruik leiden tot hersenbeschadiging bij uw kind. Bovendien kan alcoholgebruik in de eerste twaalf weken leiden tot afwijkingen aan organen, zoals hart, armen en ogen. Alcoholgebruik in de weken 13 tot en met 42 kan leiden tot groeiachterstand. Als een kind klein bij de geboorte is, doordat de moeder alcohol heeft gedronken tijdens de zwangerschap, zal het de groeiachterstand nooit meer inhalen en altijd kleiner dan gemiddeld blijven.

-------------------------------------------------------------------

Hoeveel alcohol is schadelijk?
Gevolgen van alcoholgebruik
Voordelen van geen alcohol
Stoppen met drinken
Voorbeelden van lastige situaties