Alcohol & Zwangerschap

Ik vind het moeilijk om te stoppen met drinken. Wat moet ik doen?

Antwoord: Als u er moeite mee heeft drank te laten staan, dan heeft u steun en hulp nodig. Vraag uw partner om u in deze periode te steunen door ook te stoppen met drinken. Probeer zoveel mogelijk drinkgelegenheden te mijden (zie ook Lastige situaties voor tips). Als u weet dat u een drankprobleem heeft, doe daar dan direct iets aan. Wees eerlijk tegen uw verloskundige of gynaecoloog over hoeveel alcohol u drinkt. Praat erover met iemand die u vertrouwt. Vraag hulp bij uw huisarts, een maatschappelijk werker of bij een instelling voor verslavingszorg. U kunt ook de landelijke Alcoholinfolijn bellen voor advies en adressen van hulpverleners. Het telefoonnummer is 0900-1995 (10 cent per minuut). Of kijk op www.alcoholinfo.nl.