Alcohol & Zwangerschap

Expertmeeting 6-12-12

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) en de Universiteit Maastricht hebben afgelopen vier jaar onderzoek gedaan naar alcoholgebruik tijdens de zwangerschap, gefinancierd door ZonMW. Dit onderzoek had als doel om een effectieve interventie te ontwikkelen om alcoholgebruik in Nederland tijdens de zwangerschap terug te dringen.

In dit onderzoek stonden drie thema’s centraal:
- Zwangere vrouwen en hun partners: wordt er alcohol gedronken tijdens de zwangerschap en zo ja, door welke vrouwen en wat vinden hun partners daarvan?
- De rol van verloskundigen: weten verloskundigen van het alcoholgebruik van hun cliënten en welk alcoholadvies geven ze aan hen?
- De beste interventie: de onderzoekers hebben een internetprogramma voor zwangere vrouwen en een voorlichtingsprogramma voor verloskundigen ontwikkeld en getoetst om alcoholgebruik tijdens de zwangerschap terug te dringen. De kernvraag is of deze interventies effectief zijn.

Op 6 december 2012 heeft een expertmeeting plaatsgevonden, waarbij de resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd. Tevens hebben Rudi Kohl (kinderarts Jonx), Ciska Hoving (Maastricht Universiteit) en Martijntje Bakker (ZonMW) een presentatie gegeven.

Het achtergronddocument behorende bij de expertmeeting (hierin zijn de resultaten van het onderzoek samengevat), het verslag van deze expertmeeting en de presentaties kunt u inzien, door op onderstaande links te klikken.

Klik hier voor het Achtergronddocument behorende bij de expertmeeting

Klik hier voor het Verslag van de expertmeeting

Klik hier voor de Presentatie van Nickie van der Wulp

Klik hier voor de Presentatie van Rudi Kohl

Klik hier voor de Presentatie van Ciska Hoving

Klik hier voor de Presentatie van Martijntje Bakker