Alcohol & Zwangerschap

Veel gestelde vragen: preconceptie

Is het drinken van alcohol door mijn partner van invloed op het zwanger willen worden?

Antwoord: Ja, het drinkgedrag van u en uw partner zijn beide van invloed. Alcoholgebruik van u en uw partner verkleint de kans op zwangerschap. Daarnaast is het zo dat alcoholgebruik van u en uw partner rondom het moment van de bevruchting, het risico op een miskraam kan verhogen.
Voor mannen geldt dat zij bij een hoge alcoholconsumptie, moeilijker een erectie kunnen krijgen en dus ook moeilijker of niet klaarkomen. (zie ook INFORMATIE OVER INVLOED VAN ALCOHOL OP PRECONCEPTIE, ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
voor meer informatie)