Alcohol & Zwangerschap

Gevolgen van alcoholgebruik

Informatie over de gevolgen van alcohol, vindt u hier.

Voor informatie over de gevolgen van alcohol op de preconceptie, klikt u hier.
Voor informatie over de gevolgen van alcohol op de zwangerschap, klikt u hier.
Voor informatie over de gevolgen van alcohol op de borstvoeding, klikt u hier.

Preconceptie

Voor vrouwen en de partner die zwanger willen worden kan alcoholgebruik gevolgen hebben. Zo bestaat er voor zowel mannen als vrouwen kans op verminderde vruchtbaarheid. Dit kan al optreden bij een consumptie van minder dan 1 glas alcohol per dag. Ook een gemiddelde consumptie van minder dan één glas alcohol per dag kan al leiden tot een verhoogde kans op een miskraam.
Alcoholgebruik voor de conceptie verhoogt de kans dat de vrucht DNA-schade heeft, een afwijkend aantal chromosomen. DNA-schade ontstaat tijdens de vorming van geslachtscellen, dus voorafgaand aan of rond de conceptie.

Bovendien kan alcohol in de eerste weken na de conceptie, als de vrouw nog geen betrouwbare zwangerschapstest kan hebben gedaan, gevolgen hebben voor het ongeboren kind. Meer informatie over de gevolgen van alcohol op de zwangerschap vindt u onder het kopje zwangerschap op deze pagina.

Zwangerschap

Het meest veilig is om helemaal geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap. Het is natuurlijk mogelijk dat een vrouw wel alcohol heeft gedronken, bijvoorbeeld toen ze nog niet wist dat ze zwanger was. Als een vrouw alcohol heeft gedronken tijdens de zwangerschap kunnen er drie dingen gebeuren. Ten eerste is het mogelijk dat ze een miskraam krijgt. Ten tweede kan na de geboorte blijken dat het kind beschadigd is. En ten derde kan na de geboorte blijken dat het kind gezond is. Of een kind beschadigd is door alcohol, kan pas na de geboorte worden vastgesteld. Als een vrouw zich ernstig zorgen maakt omdat zij alcohol heeft gedronken tijdens de zwangerschap, bedenk dan dat van de drie mogelijke gevolgen (miskraam, beschadigd,gezond) de kans verreweg het grootst is dat haar kind toch gezond ter wereld komt. Het is nu wel het beste dat zij in het vervolg van haar zwangerschap helemaal geen alcohol meer drinkt.

Alcohol drinken tijdens de zwangerschap kan verschillende nadelige gevolgen hebben, zowel tijdens als na de zwangerschap. Deze gevolgen staan hieronder genoemd.

Borstvoeding

Alcoholgebruik in de lactatieperiode kan ertoe leiden dat de melkproductie afneemt. Onderzoek heeft laten zien dat alcoholgebruik ervoor zorgt dat de melkklieren in de borsten minder moedermelk produceren. Hierbij geldt dat hoe meer alcohol een vrouw drinkt, des te minder moedermelk zij produceert. Ook kan alcohol in de moedermelk zorgen dat de toeschietreflex afneemt en het voor de baby dus moeilijker is om te drinken.

Wanneer een vrouw alcohol drinkt in de periode dat zij borstvoeding geeft, wordt de concentratie alcohol in de moedermelk even hoog als die in het bloed van de moeder. Wanneer haar baby deze melk drinkt, krijgt de baby dus alcohol via de moedermelk in het lichaam. Alcohol in de moedermelk kan ervoor zorgen dat de baby geïrriteerd wordt en/of minder wil drinken. Dat komt waarschijnlijk doordat alcohol de smaak en geur van de moedermelk verandert. Onderzoek heeft ook laten zien dat alcohol in de moedermelk het slaap-waakpatroon van de baby verstoort.

Als er alcohol in de borstvoeding zit, is het mogelijk dat de hersenen van de baby beschadigd worden. Dat komt omdat de hersenen van een pasgeboren baby nog volop in ontwikkeling zijn en alcohol invloed heeft op cellen die in ontwikkeling zijn.

Als een vrouw tijdens de borstvoedingsperiode perse alcohol wil drinken, kunt u haar adviseren om na elk glas alcoholhoudende drank ongeveer 2 uur geen borstvoeding te geven. Na ongeveer 2 uur is de alcohol van 1 glas uit haar bloed en uit haar moedermelk verdwenen. Drinkt zij twee glazen alcohol, dan is het verstandig om minimaal 4 uur te wachten voordat ze borstvoeding geeft.

-------------------------------------------------------------------

Informatie over invloed van alcohol op preconceptie, zwangerschap en borstvoeding
Informatie over hoeveel alcohol schadelijk is
Informatie over de prevalentie van alcoholgebruik rondom de zwangerschap
Informatie over de voordelen van geen alcohol gebruiken rondom de zwangerschap
Informatie over stoppen met drinken
Voorbeelden van lastige situaties van uw cliënten en hoe u hierop kunt reageren