Alcohol & Zwangerschap

Hoeveel alcohol is schadelijk?

Informatie over hoeveel alcohol schadelijk is, vindt u hier.

Alcohol gaat via de placenta over van zwangere vrouw naar embryo en foetus. Na de geboorte kan alcohol via de moedermelk in de baby terecht komen. Tijdens de zwangerschap is het alcoholpromillage in het weefsel van het embryo en de foetus gelijk aan dat in het bloed van de moeder. Bij zogende vrouwen is de concentratie in de moedermelk gelijk aan die in het bloed. Dit resulteert bij de zuigeling echter in een aanzienlijk lagere concentratie van alcohol in het bloed, omdat de via de moedermelk geconsumeerde hoeveelheid alcohol zich over het lichaam van de zuigeling verdeelt.

De alcoholspiegel in het bloed van de moeder wordt bepaald door diverse factoren: door de hoeveelheid alcoholhoudende drank die de vrouw consumeert, maar ook door de snelheid waarmee ze dat doet, haar lichaamsomvang, de aanwezigheid van voedsel in de maag, en door de snelheid waarmee ethanol in het lichaam wordt afgebroken. Dat laatste is deels van genetische factoren afhankelijk. Genetische factoren zijn niet alleen van invloed op de afbraaksnelheid, maar ook op de effecten van ethanol in het lichaam. Door al deze factoren kan de gevoeligheid voor alcohol tussen vrouwen verschillen.
Deze tekst is integraal overgenomen uit dit advies van de Gezondheidsraad (2005).

Voor meer informatie over de invloed van alcohol op de preconceptie, klikt u hier.
Voor meer informatie over de invloed van alcohol op de zwangerschap, klikt u hier.
Voor meer informatie over de invloed van alcohol op de borstvoeding, klikt u hier.


Preconceptie

Verminderde vruchtbaarheid bij zowel vrouwen als mannen kan al optreden bij het drinken van minder dan 1 glas alcohol per dag. Ook als een vrouw of haar partner gemiddeld minder dan 1 glas alcohol per dag drinkt, kan dit al leiden tot een verhoogde kans op een miskraam.

Zwangerschap

Het is niet te zeggen hoeveel alcohol tijdens de zwangerschap leidt tot welke schade aan het kind. Dat komt omdat alcohol bij iedere moeder, maar ook bij ieder kind, een ander effect heeft. Het hangt van veel factoren af, of alcohol tot schadelijke effecten leidt , zoals: welke hoeveelheid alcohol heeft u gedronken, hoeveel lichaamsvocht heeft u, op welk moment van uw zwangerschap, hoe goed werkt uw lever, hou oud bent u, hoe goed kan uw ongeboren kind de alcohol afbreken. Bij een vrouw die groot en gespierd is (en dus veel lichaamsvocht heeft), zal alcohol tijdens de zwangerschap over het algemeen tot minder schade leiden dan bij een vrouw die klein is met een groot vetgehalte (en dus minder lichaamsvocht heeft).

Onderzoek heeft uitgewezen dat alcohol minder schadelijk is als de lever het snel kan afbreken. Het is helaas nooit vooraf te zeggen hoe snel de moeder of haar ongeboren kind alcohol kan afbreken. Het algemene advies van de Gezondheidsraad (2005) is daarom om helemaal geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Als een vrouw die borstvoeding geeft 1 of 2 glazen alcohol drinkt, dan heeft dit invloed op haar baby. De baby zal dan in de drie volgende uren aanzienlijk minder drinken en een verstoord slaap-waakpatroon hebben. De Gezondheidsraad (2005) concludeert dat voor alcoholgebruik tijdens de borstvoeding geen veilige ondergrens kan worden aangegeven.

--------------------------------------------------------------------

Informatie over de gevolgen van alcoholgebruik
Informatie over de prevalentie van alcoholgebruik rondom de zwangerschap
Informatie over de voordelen van geen alcohol gebruiken rondom de zwangerschap
Informatie over stoppen met drinken
Voorbeelden van lastige situaties van uw cliënten en hoe u hierop kunt reageren
Informatie over invloed van alcohol op preconceptie, zwangerschap en borstvoeding