Alcohol & Zwangerschap

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap

Er zijn in Nederland nog te veel zwangere vrouwen die alcohol drinken. En dat, terwijl de gevolgen daarvan voor het ongeboren kind zeer ernstig kunnen zijn. Daarom ontwikkelen wij twee nieuwe en eenvoudige voorlichtingsprogramma’s voor zwangere vrouwen.

Een paar maanden geleden hebben wij verloskundigenpraktijken in Nederland een brief gestuurd waarin wij hen gevraagd hebben om mee te doen aan het onderzoek waarin deze voorlichtingsprogramma’s worden getest. Daar hebben 30 verloskundigenpraktijken positief op gereageerd. We hebben echter nog meer praktijken nodig. Wilt u ook meedoen aan ons onderzoek? Dat zou fantastisch zijn!

Wat betekent het, als u meewerkt aan dit onderzoek?
Als u aan dit onderzoek meedoet, kost u dat weinig tijd. De deelnemende verloskundigen hebben als belangrijkste taak het werven van respondenten. Dat doet u of uw assistent door nieuwe cliënten bij de aanmelding te vragen of ze een vragenlijst op internet willen invullen.

U wordt willekeurig ingedeeld in één van de volgende drie groepen (vanwege de wetenschappelijke opzet kunt u hier zelf geen voorkeur aan geven):
Internetvoorlichting (groep 1), Mondelinge voorlichting (groep 2) of Controlegroep (groep 3).

Het eerste programma is Internetvoorlichting. Zwangere vrouwen krijgen op drie momenten via de computer advies over hun alcoholgebruik. Als u bent toegewezen aan deze groep, hoeft u behalve het werven van respondenten verder niks te doen.

Alleen binnen het programma Mondelinge voorlichting hebben verloskundigen naast het werven van respondenten nog een taak: Zij geven op drie momenten tijdens de zwangerschap extra advies over alcohol. Wij hebben hiervoor een handleiding voor verloskundigen ontwikkeld en een brochure voor zwangere vrouwen. Als u bent toegewezen aan deze groep, dan komen wij graag een keer bij u langs om u een training van 2 uur te geven. U krijgt hiervoor 3,5 accreditatiepunten, toegekend door de KNOV.

Het derde programma is bedoeld voor de zogenaamde Controlegroep. De zwangere vrouwen uit deze groep krijgen geen extra voorlichting. Ook in deze groep hoeft u behalve het werven van respondenten niks te doen.

De zwangere vrouwen van alle drie groepen vullen behalve de eerste vragenlijst op internet na 3 en na 6 maanden nog twee vervolgvragenlijst in op internet met vragen over hun alcoholgebruik. Zij worden hier automatisch aan herinnerd, u hoeft daarvoor niks te doen. In ons onderzoek kijken we of er verschil is in alcoholgebruik tijdens de zwangerschap tussen de groepen.

Wie zijn wij?
Wij zijn onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de Universiteit Maastricht. Wij voeren een vierjarig onderzoek uit naar alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Dit onderzoek wordt gesteund door de KNOV en gefinancierd door ZonMW.

In 2009 vond het eerste deel van het onderzoek plaats. Wij hebben verloskundigenpraktijken toen gevraagd om ons te helpen bij het werven van zwangere vrouwen en hun partners. Uiteindelijk hebben 454 zwangere vrouwen en 237 partners onze vragenlijst op internet volledig ingevuld. Het onderzoek liet zien dat destijds ongeveer 30% van de zwangere vrouwen alcohol bleef drinken tijdens de zwangerschap. Inmiddels is dat percentage beduidend lager.

Het is dus niet uitgesloten dat u zwangere cliënten heeft die nog steeds alcohol drinken. Als u meedoet aan het nieuwe onderzoek, het uitproberen van voorlichtingsprogramma’s voor zwangere vrouwen, kunt u direct helpen om alcoholgebruik tijdens de zwangerschap terug te dringen.

Hoe kunt u zich opgeven voor dit onderzoek?
Als u aan het onderzoek mee wilt doen, wilt u dan contact opnemen met STAP: info@stap.nl.

Wij hopen van harte dat u aan het onderzoek mee wil doen. Met uw hulp willen wij ervoor zorgen dat er minder vrouwen alcohol drinken tijdens de zwangerschap. En dat zal ten goede komen aan de gezondheid van de baby’s!