Alcohol & Zwangerschap

Hoe bespreekt een verloskundige het alcoholgebruik met haar client? In een voorbeeldsituatie houdt een verloskundige een intakegesprek met haar client. De client is 10 weken zwanger.