Alcohol & Zwangerschap

Voordelen van geen alcohol

Informatie over de voordelen van geen alcohol gebruiken rondom de zwangerschap, vindt u hier.

Het heeft voor uw cliënt voordelen om geen alcohol te drinken. Als uw cliënt al sterk gemotiveerd is om geen alcohol te drinken, dan zullen de voordelen voor haar al duidelijk zijn. Als uw cliënt redelijk of niet gemotiveerd is om geen alcohol te drinken, dan kunt u de nadruk leggen op de directe voordelen.

Voor meer informatie over de voordelen van geen alcohol gebruiken voor de zwangerschap (preconceptie), klikt u hier.
Voor meer informatie over de gevolgen van geen alcohol gebruiken tijdens de zwangerschap, klikt u hier.
Voor meer informatie over de gevolgen van geen alcohol gebruiken tijdens de lactatieperiode, klikt u hier.

Preconceptie

Zwangerschap

Uw cliënt kan met een scala aan argumenten komen die het blijven drinken van alcohol tijdens de zwangerschap goedpraten. Hieronder staan de vijf veel voorkomende ‘overtuigingen’ gekoppeld aan informatie waarmee u deze argumenten kunt weerleggen.

Er zijn zoveel vrouwen die alcohol hebben gedronken tijdens de zwangerschap en ook allemaal gezonde kinderen hebben gekregen / Bij mijn vorige zwangerschap heb ik ook alcohol gedronken en mijn kind is helemaal gezond

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan verschillende gevolgen hebben. Tijdens de zwangerschap zorgt het drinken van alcohol voor een verhoogde kans op miskraam of vroeggeboorte; na de geboorte kan schade door alcohol zichtbaar worden doordat het kind schade heeft aan organen en hersenen, een groeiachterstand of gezichtsafwijkingen heeft. Echter, iedereen kent wel iemand die alcohol heeft gedronken in de zwangerschap en een gezond kind heeft gekregen. Misschien heeft de cliënt alcohol gedronken bij een vorige zwangerschap en een gezond kind gekregen. Het hangt van veel factoren af, of alcohol tot schadelijke effecten leidt , zoals: welke hoeveelheid alcohol heeft de zwangere vrouw gedronken, op welk moment van haar zwangerschap, hoe goed werkt de lever van de zwangere vrouw, hou oud is de zwangere vrouw, hoe goed kan het ongeboren kind de alcohol afbreken. Omdat deze factoren niet allemaal precies te bepalen zijn, is het nooit zeker of bij deze zwangere vrouw het drinken van alcohol uiteindelijk een schadelijk effect heeft op de gezondheid van het kind. Dus, als alcoholgebruik bij een eerste zwangerschap niet heeft geleid tot schade, leidt het bij een volgende zwangerschap misschien wel tot schade.

Borstvoeding

-------------------------------------------------------------------

Informatie over invloed van alcohol op preconceptie, zwangerschap en borstvoeding
Informatie over hoeveel alcohol schadelijk is
Informatie over de gevolgen van alcoholgebruik
Informatie over de prevalentie van alcoholgebruik rondom de zwangerschap
Informatie over stoppen met drinken
Voorbeelden van lastige situaties van uw cliënten en hoe u hierop kunt reageren