Alcohol & Zwangerschap

Voordelen van geen alcohol

Informatie over de voordelen van geen alcohol gebruiken rondom de zwangerschap, vindt u hier.

Het heeft voor uw cliënt voordelen om geen alcohol te drinken. Als uw cliënt al sterk gemotiveerd is om geen alcohol te drinken, dan zullen de voordelen voor haar al duidelijk zijn. Als uw cliënt redelijk of niet gemotiveerd is om geen alcohol te drinken, dan kunt u de nadruk leggen op de directe voordelen.

Voor meer informatie over de voordelen van geen alcohol gebruiken voor de zwangerschap (preconceptie), klikt u hier.
Voor meer informatie over de gevolgen van geen alcohol gebruiken tijdens de zwangerschap, klikt u hier.
Voor meer informatie over de gevolgen van geen alcohol gebruiken tijdens de lactatieperiode, klikt u hier.

Preconceptie

Zwangerschap

Uw cliënt kan met een scala aan argumenten komen die het blijven drinken van alcohol tijdens de zwangerschap goedpraten. Hieronder staan de vijf veel voorkomende ‘overtuigingen’ gekoppeld aan informatie waarmee u deze argumenten kunt weerleggen.

Een klein slokje maakt toch niet uit!

Sommige vrouwen zijn tevreden als ze tijdens de zwangerschap niet meer zo vaak en vooral minder drinken. Ze weten vaak niet dat geen enkele hoeveelheid alcohol tijdens de zwangerschap volkomen veilig is. Elke hoeveelheid alcohol kan leiden tot schade bij het ongeboren kind. Als de vrouw minder drinkt, zijn de risico’s weliswaar kleiner, maar ze zijn er nog steeds. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat het voor vrouwen gemakkelijk is om helemaal niet te drinken als ze dit echt als doel hebben gesteld. Tot slot is het voor de zwangere vrouw en voor haar omgeving duidelijker als ze helemaal niet drinkt; de vrouw kan dan ook niet in gezelschap ongemerkt of geleidelijk aan meer drinken dan ze eigenlijk zou willen. En haar omgeving houdt er rekening mee en zal haar geen of minder snel alcohol aanbieden.

Borstvoeding

-------------------------------------------------------------------

Informatie over invloed van alcohol op preconceptie, zwangerschap en borstvoeding
Informatie over hoeveel alcohol schadelijk is
Informatie over de gevolgen van alcoholgebruik
Informatie over de prevalentie van alcoholgebruik rondom de zwangerschap
Informatie over stoppen met drinken
Voorbeelden van lastige situaties van uw cliënten en hoe u hierop kunt reageren